Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x70,DIN 515 / 7505,400 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x70,DIN 515 / 7505,400 kom.


825,00
mp cena
825,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x50,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x50,DIN 515 / 7505,250 kom.


829,00
mp cena
829,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x90,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x90,DIN 515 / 7505,200 kom.


831,00
mp cena
831,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


832,00
mp cena
832,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


849,00
mp cena
849,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x60,DIN 515 / 7505,500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x60,DIN 515 / 7505,500 kom.


883,00
mp cena
883,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x80,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x80,DIN 515 / 7505,250 kom.


893,00
mp cena
893,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x40,DIN 515 / 7505, 500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x40,DIN 515 / 7505, 500 kom.


914,00
mp cena
914,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x40,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x40,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


928,00
mp cena
928,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.


948,00
mp cena
948,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x60,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x60,DIN 515 / 7505,250 kom.


964,00
mp cena
964,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x80,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x80,DIN 515 / 7505,200 kom.


1.016,00
mp cena
1.016,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x140,DIN 515 / 7505,100 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x140,DIN 515 / 7505,100 kom.


1.017,00
mp cena
1.017,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.044,00
mp cena
1.044,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x60,DIN 515 / 7505, 400 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x60,DIN 515 / 7505, 400 kom.


1.066,00
mp cena
1.066,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x50, DIN 515 / 7505, 500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x50, DIN 515 / 7505, 500 kom.


1.099,00
mp cena
1.099,00
cena sa PDV-om

Preuzmite ANDROID aplikaciju Top