Vij.za ivericu 3.0x12, DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.0x12, DIN 515 / 7505, 1000 kom.


344,00
mp cena
344,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.0x16, DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.0x16, DIN 515 / 7505,1000 kom.


385,00
mp cena
385,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.0x18,DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.0x18,DIN 515 / 7505,1000 kom.


411,00
mp cena
411,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.0x20,DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.0x20,DIN 515 / 7505,1000 kom.


444,00
mp cena
444,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x16,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x16,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


452,00
mp cena
452,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x18,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x18,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


498,00
mp cena
498,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x20,DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x20,DIN 515 / 7505,1000 kom.


561,00
mp cena
561,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x25,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x25,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


635,00
mp cena
635,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


738,00
mp cena
738,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


832,00
mp cena
832,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x40,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x40,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


928,00
mp cena
928,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 3.5x50,DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 3.5x50,DIN 515 / 7505,1000 kom.


1.126,00
mp cena
1.126,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x16,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x16,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


552,00
mp cena
552,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x18,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x18,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


593,00
mp cena
593,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x20,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x20,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


678,00
mp cena
678,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x25,DIN 515 / 7505 ,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x25,DIN 515 / 7505 ,1000 kom.


784,00
mp cena
784,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


849,00
mp cena
849,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.044,00
mp cena
1.044,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x40,DIN 515 / 7505,1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x40,DIN 515 / 7505,1000 kom.


1.145,00
mp cena
1.145,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x45,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x45,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.265,00
mp cena
1.265,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x50,DIN 515 / 7505,500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x50,DIN 515 / 7505,500 kom.


647,00
mp cena
647,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x60,DIN 515 / 7505,500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x60,DIN 515 / 7505,500 kom.


883,00
mp cena
883,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 4.0x70,DIN 515 / 7505,400 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 4.0x70,DIN 515 / 7505,400 kom.


825,00
mp cena
825,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x20,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x20,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.121,00
mp cena
1.121,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x25,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x25,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.384,00
mp cena
1.384,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x30,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.502,00
mp cena
1.502,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x35,DIN 515 / 7505, 1000 kom.


1.645,00
mp cena
1.645,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x40,DIN 515 / 7505, 500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x40,DIN 515 / 7505, 500 kom.


914,00
mp cena
914,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x50, DIN 515 / 7505, 500 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x50, DIN 515 / 7505, 500 kom.


1.099,00
mp cena
1.099,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x60,DIN 515 / 7505, 400 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x60,DIN 515 / 7505, 400 kom.


1.066,00
mp cena
1.066,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x70,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x70,DIN 515 / 7505,250 kom.


771,00
mp cena
771,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x80,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x80,DIN 515 / 7505,250 kom.


893,00
mp cena
893,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x90,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x90,DIN 515 / 7505,200 kom.


831,00
mp cena
831,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 5.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 5.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.


948,00
mp cena
948,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x50,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x50,DIN 515 / 7505,250 kom.


829,00
mp cena
829,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x60,DIN 515 / 7505,250 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x60,DIN 515 / 7505,250 kom.


964,00
mp cena
964,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x80,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x80,DIN 515 / 7505,200 kom.


1.016,00
mp cena
1.016,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x100,DIN 515 / 7505,200 kom.


1.415,00
mp cena
1.415,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x120,DIN 515 / 7505,100 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x120,DIN 515 / 7505,100 kom.


819,00
mp cena
819,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x140,DIN 515 / 7505,100 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x140,DIN 515 / 7505,100 kom.


1.017,00
mp cena
1.017,00
cena sa PDV-om

Vij.za ivericu 6.0x160,DIN 515 / 7505,100 kom.
Vijci za ivericu i drvo

Vij.za ivericu 6.0x160,DIN 515 / 7505,100 kom.


1.232,00
mp cena
1.232,00
cena sa PDV-om

Preuzmite ANDROID aplikaciju Top