Šelne-obojnice

Fischer     Ostali proizvodjaci     Sparta    
Obojnica sa čeličnim ekserom 3-4
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 3-4


2,21
mp cena
2,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 5-6
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 5-6


2,50
mp cena
3,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 7-8
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 7-8


3,38
mp cena
3,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 9-10
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 9-10


4,20
mp cena
4,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 13-14
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 13-14


6,56
mp cena
7,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 15-16
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 15-16


8,68
mp cena
9,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 18-19
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 18-19


9,89
mp cena
10,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 21-22
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 21-22


11,93
mp cena
12,00
cena sa PDV-om

Obojnica sa čeličnim ekserom 24-25
Šelne-obojnice

Obojnica sa čeličnim ekserom 24-25


13,26
mp cena
13,00
cena sa PDV-om

Šelna 8-18 mm set 5/1, Sparta
Šelne-obojnice

Šelna 8-18 mm set 5/1, Sparta


62,00
mp cena
62,00
cena sa PDV-om

Šelna11-20 mm set 5/1, Sparta
Šelne-obojnice

Šelna11-20 mm set 5/1, Sparta


65,00
mp cena
65,00
cena sa PDV-om

Šelna 13-23 mm set 5/1, Sparta
Šelne-obojnice

Šelna 13-23 mm set 5/1, Sparta


67,00
mp cena
67,00
cena sa PDV-om

Šelna 18-25 mm set 5/1, Sparta
Šelne-obojnice

Šelna 18-25 mm set 5/1, Sparta


72,00
mp cena
72,00
cena sa PDV-om

Šelna 14-27 mm set 5/1, Sparta
Šelne-obojnice

Šelna 14-27 mm set 5/1, Sparta


74,00
mp cena
74,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 8 - 12, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 8 - 12, Fischer


74,40
mp cena
74,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 10 - 16, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 10 - 16, Fischer


75,60
mp cena
76,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 12 - 20, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 12 - 20, Fischer


76,80
mp cena
77,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 15-19, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 15-19, Fischer


79,20
mp cena
79,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 16 - 27, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 16 - 27, Fischer


79,20
mp cena
79,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 20 - 32, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 20 - 32, Fischer


79,20
mp cena
79,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 20-24, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 20-24, Fischer


82,80
mp cena
83,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 25 - 40, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 25 - 40, Fischer


91,20
mp cena
91,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 25-30, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 25-30, Fischer


98,40
mp cena
98,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 40 - 60, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 40 - 60, Fischer


100,80
mp cena
101,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 40-44, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 40-44, Fischer


105,60
mp cena
106,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 45-50, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 45-50, Fischer


109,20
mp cena
109,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 50 - 70, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 50 - 70, Fischer


115,20
mp cena
115,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 60 - 80, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 60 - 80, Fischer


126,00
mp cena
126,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 70 - 90, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 70 - 90, Fischer


133,20
mp cena
133,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 80 - 100, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 80 - 100, Fischer


136,80
mp cena
137,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 90 - 110, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 90 - 110, Fischer


140,40
mp cena
140,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 56-63, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 56-63, Fischer


144,00
mp cena
144,00
cena sa PDV-om

Šelna sa gumom za cevi FGRS 56-63, Fischer
Šelne-obojnice

Šelna sa gumom za cevi FGRS 56-63, Fischer


144,00
mp cena
144,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 100 - 120, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 100 - 120, Fischer


157,20
mp cena
157,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 110 - 130, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 110 - 130, Fischer


193,20
mp cena
193,00
cena sa PDV-om

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 120 - 140, Fischer
Šelne-obojnice

Puž šelna za Inox crevo - SGS 9 W2 120 - 140, Fischer


194,40
mp cena
194,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 50-70,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 50-70,15 kom.


1.020,96
mp cena
1.021,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 60-80,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 60-80,15 kom.


1.146,06
mp cena
1.146,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 25-40,25 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 25-40,25 kom.


1.167,60
mp cena
1.168,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 70-90,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 70-90,15 kom.


1.258,92
mp cena
1.259,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 80-100,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 80-100,15 kom.


1.281,96
mp cena
1.282,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 32-50,25 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 32-50,25 kom.


1.437,60
mp cena
1.438,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 90-110,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 90-110,15 kom.


1.467,72
mp cena
1.468,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 100-120,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 100-120,15 kom.


1.500,30
mp cena
1.500,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 40-60,25 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 40-60,25 kom.


1.528,20
mp cena
1.528,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 110-130,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 110-130,15 kom.


1.542,06
mp cena
1.542,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 120-140,15 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 120-140,15 kom.


1.708,74
mp cena
1.709,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 12-22,50 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 12-22,50 kom.


1.806,00
mp cena
1.806,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 16-27,50 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 16-27,50 kom.


1.892,40
mp cena
1.892,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 20-32,50 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 20-32,50 kom.


1.962,00
mp cena
1.962,00
cena sa PDV-om

Šelna puž 8-16,100 kom.
Šelne-obojnice

Šelna puž 8-16,100 kom.


3.420,00
mp cena
3.420,00
cena sa PDV-om

Top